Mjesec: Oktobar 2020.

КУЛТУРНИ ФАКТОРИ ТУРИСТИЧКИХ КРЕТАЊА (1-2, конобар-кувар)

12 commentsUncategorized

У културне факторе туристичких кретања се убрајају сви елементи опште културе који утичу на развој туризма. Ову групу фактора одликују велики пропагандни ефекти. Најзначајнији су: културно-образовни ниво и туристичка култура становништва матичних предјела. Од њих зависи обим, правци и трајање туристичког кретања, али и избор туристичких мотива који ће бити укључени у програм путовања. КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИ ….  Read More