Mjesec: Maj 2020.

ПОЛИТИЧКОГЕОГРАФСКЕ ПРОМЈЕНЕ У ИСТЧНОЈ ЕВРОПИ (2. гим.)

16 commentsUncategorized

Раније смо поменули да је Источна Европа у периоду након Другог свјетског рата била у политичкогеографском погледу специфично подручје. Државе ове регије су имале социјалистичко друштвено-економско уређење и као такве биле су супростављене капиталистичким државама свијета. Идеолошка различитост и тежња за водећом позицијом у глобалним међународним односима довели су до појаве ”хладног рата” између најмоћнијих ….  Read More

ПРОБЛЕМИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕКОЛОШКИ ЗАХТЈЕВИ КАО ФАКТОРИ МЕЂУДРЖАВНЕ САРАДЊЕ (3. гим.) – други дио

13 commentsUncategorized

Инвестиције и законска регулатива Провођење политике ”одрживог” економског развоја намаће потребу свеобухватног и дугорочног планирања, пружање подршке, сарадњу са инвеститорима итд. Велику улогу у том погледу имају и просторни планови и други акти у којима је сваки регион и држава идентификовала ”кризне тачке”’ и сачинила листе приоритета пројеката који требају да се што прије заврше. ….  Read More

ПРОБЛЕМИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕКОЛОШКИ ЗАХТЈЕВИ КАО ФАКТОРИ МЕЂУДРЖАВНЕ САРАДЊЕ (3. гим.)

16 commentsUncategorized

Основне компоненете животне средине, вода, ваздух и тло, али и живи свијет (флора и фауна) и природни ресурси, постају ограничени и угрожени због стално растуће производње. Због међузависности елемената природне средине и њихове повезаности од локалног до глобалног нивоа, потребно је придржавати се слогана ” дјелуј локално- мисли глобално” и ”ради економски- мисли еколошки”. Земље ….  Read More